program

Program

09.30 Amatør Træf Fyn åbner. Alle udstillinger og salgsboder åbner.
10.00 Velkomst ved næstformand OZ1HPS Lars Henneberg
10.30 Foredrag i foredragslokalet. Se under punktet foredrag.
11.30 Amatørradio certifikatprøver, henvend dig i kommissæren.
13.00 Foredrag i foredragslokalet. Se under punktet foredrag.
14.00 Trækning og offentliggørelse af call-mærkat-lotteriet.
14.00 Udnævnelse af årets ‘Hamspirit
16.00 Amatør Træf Fyn lukker og siger tak for i år.

man må gerne købe flere call mærkater og prisen er 25 kr. pr. stk. og man dermed er med til at atøtte ATF og har flere muligheder for at vinde.