Hamspirit 2022

Hamspirit 2022

Vi skal have fundet nogle kandidater til årets ‘Hamspirit’. En ‘Hamspirit’ er i vor terminologi en person, der har ydet en stor, uegennyttig indsats for radioamatørerne, enten i lokalforeningen eller på landsplan. Enhver enkeltperson, gruppe eller lokalforeningsbestyrelse kan finde og indstille en kandidat. Begrundelse for indstillingen tilsendes arrangørgruppen på mail senest d. 18. oktober 2022.

Lars Henneberg Jacobsen OZ1HPS mail: oz1hps@edr.dk